Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997264723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160275601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800864375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143335001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997939990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9365701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

N.A.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998380559
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7724701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Π. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ E.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999604545
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5061601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102761487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4647101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099361052
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3941401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1378501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση