Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802149989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMDOT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801127729
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149735501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRALON SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800673405
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135205401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

E-SOFT APPLICATIONS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800449340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123198001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CICICOM ΕΠΕ (ΣΙΣΙΚΟΜ ΕΠΕ)


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997778501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125996201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΙΝΤ ΑΣΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999643480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5712301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΩΤΕΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099015051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3704401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094434594
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2722701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση