Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DIGITAL SYSTEM ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802101380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169968301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EMVASIS SOLUTIONS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801691193
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161580101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι. & Μ. ΖΩΤΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801514477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158305201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTELLEXA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801326153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154460701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KADE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800961300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145808401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Allwyn Information Technology Systems Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800710663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137792901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 093314039
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9680401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΣΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095435945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7709101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση