Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

G & G INNOVATIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801114605
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149439601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BE TIMING SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800713573
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137929301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800552146
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128928601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OXYGEN BROADBAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800337065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116930701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSTRAT EΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 099550256
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4228901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRACOM DEFENSE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099773520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042949672
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7053601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση