Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802149989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801473699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157579701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIEMENS MOBILITY GMBH GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996898212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147098401001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRYACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH TEXNIKH ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800883261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143916901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Γ. - ΤΖΟΡΒΑΣ Ι. ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800466164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124048701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΜΥΡΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067371075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136144901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROTEM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998380246
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7633901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΟΣΤΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998924137
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123888301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση