Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAK TECHNOLOGIES ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801462648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157383401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WUZHENG EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801163396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150550001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VELTECO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800483542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124932201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Γ. - ΤΖΟΡΒΑΣ Ι. ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800466164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124048701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRACOM DEFENSE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099773520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6657001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση