Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K PUMPS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801522871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158454901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801473571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157577901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7526601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEOTEC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801179591
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151154501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRESCO HYDRAULICS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800534860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128115101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094062585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 308901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-1978
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση