Βρέθηκαν 6 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GH CONSTRUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800904826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144590501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KONECRANES ΕΛΛΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800349470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117722117000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΟΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998940125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6744601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099940989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4297901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094149722
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6556101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094150223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 300701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-1977
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση