Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997264723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160275601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800864375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143335001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEVISE engineering Aνώνυμη Εταιρία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998774917
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122005101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-08-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

PRIME SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999312604
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125777601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΑΣ.Μ.ΜΟΣΧΟΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 099015849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4313601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 098116663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123887001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095522764
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2084301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1378501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 013697186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1117801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση