Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

3DXLence Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800617616
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132409101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LARWORKS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801191518
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151427501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΛΚΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053024484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4660101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση