Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045665865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44075107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998383064
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8716201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

E.ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999114046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6295301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999641589
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5049601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Διεθνή Συστήματα Διαλειτουργικότητας Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094386936
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128440001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΤΙΔΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 092548264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-1981
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση