Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PUMPKIN AND BAMBOO Μονοπρόσωπη Κατασκευή και Εμπορία Ξύλινων Ποδηλάτων ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800755539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139726301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZEYΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094109830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129724001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση