ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΙΤΩΝ 10 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 17564

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΚΡΙΤΩΝ 10 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800986225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146349001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΚΡΙΤΩΝ 10
  Πόλη:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός Με το από 20/04/2021 πρακτικό των εταίρων, Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1.Το Λιανικό και χονδρικό εμπόριο ποδηλάτων και των εξαρτημάτων τους. 2.Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων 3.Η κατασκευή ποδηλάτων και άλλων Δίτροχων, χωρίς κινητήρα 4.Το Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα. 5.Η ενοικίαση ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα, 6.Η διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων καθώς και η διοργάνωση ή η συμμετοχή σε οποιοδήποτε γεγονός με παρεμφερή σκοπό. 7.Η πώληση αθλητικού υλικού και συγκεκριμένα φουσκωτά σανίδια θαλάσσης 8.Η ενοικίαση αθλητικού υλικού και συγκεκριμένα φουσκωτά σανίδια θαλάσσης 9.Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών και η ξενάγηση τουριστών με βόλτες στην Αθήνα και σε άλλα σημεία της χώρας. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση