Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALPHA SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801207281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151746501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOHANAD HORYTANI TOY AHMAD


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147744622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146867101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΑΛ-ΔΗΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999641504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5541801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082384522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4078801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΛΑΤΩΝΙΔΗΣ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094412461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2535701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕΧΛΕΜΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082947452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1312301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση