Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 021109922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151742401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997656128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFA SHOP BY ARMENIAKOS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800519451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127008301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΤΤΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999872607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5529101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 032584148
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3750901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094446335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2335401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΚΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047984720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145483701000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση