Βρέθηκαν 3 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094543079
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 114656937000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΑΡΧΕΙΟ )ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΙΚΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095461686
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 577601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση