ΔΕΛΦΙΝΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 13 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15773

ΔΕΛΦΙΝΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 13 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 099626962
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 19422228000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-12-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-01-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EPIRUS PLAZA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 13
  Πόλη:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η άσκηση επιχείρησης, παραγωγής, πάχυνσης, εμπορίας και τυποποίησης ιχθύων με την ίδρυση μονάδων ιχθυοτροφείων, ιχθυογεννητικών σταθμών και εγκαταστάσεων τυποποίησης και εμπορίας ιχθύων στη θέση ΧΑΣΟΜΕΡΙ ΟΡΜΟΥ ΚΑΤΩ ΑΕΤΟΥ, περιοχής Λωρίδας ΣΑΓΙΑΔΑΣ Ν. Θεσπρωτίας. 2. Η άσκηση εκμετάλλευσης, παραγωγής εισαγωγής και εμπορίας υλικών, μηχανημάτων και προϊόντων συναφών προς την άσκηση επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας και συγγενών προς αυτή δραστηριοτήτων. 3. Η άσκηση υδάτινων (θαλάσσιων και μη) εκμεταλλεύσεων στον κλάδο της αλιείας, διακίνησης και επεξεργασίας και τυποποίησης ιχθύων. 4. Η παραγωγή ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων με βάση ζωικούς υδάτινους οργανισμούς και μη. 5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων. 6. Η ανέγερση οικοδομών και πάσης φύσεως κατασκευών επί ιδιοκτήτων ή ξένων οικοπέδων ή άλλων ακινήτων, η πώληση των κατασκευαζομένων κτιρίων, οικημάτων, διαμερισμάτων, καταστημάτων ή άλλων χώρων είτε ολόκληρα είτε κατά την έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας καθώς επίσης και η εκμετάλλευση αυτών. Η αγορά, εκμετάλλευση και πώληση πάσης φύσεως ακινήτων. Για την επίτευξη του σκοπού επιτρέπεται: α. Η συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς ή συναφούς αντικειμένου επιχειρήσεις την Ελλάδα και την Αλλοδαπή και β. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ομοειδούς αντικειμένου, εργασιών και εκμεταλλεύσεων. 7.Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά χωρίς ζωντανή μουσική η με ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων (που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ1087/25-6-2003 ΦΕΚΒ 932 απόφαση Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,όπως κάθε φορά ισχύει) με παροχή σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56101104). 8.υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) ΚΑΔ 53201200). 9.Υπηρεσίες παροχής γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου (ΚΑΔ 56101100). 10.Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56301007). 11.Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ,με παροχή σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56101111). 12.Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων-εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες (ΚΑΔ 56211101). 13.Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων-εκδηλώσεων (catering) σε επεγγελματικούς χώρους (ΚΑΔ5 6211901). 14.Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη (ΚΑΔ 47241700). 15.Πώληση εφημερίδων έντυπης έκδοσης και περιοδικών (ΚΑΔ 581310 και 476262). 16.Πώληση τσιγάρων και καπνού (ΚΑΔ 47262706). 17.Εκμετάλλευση παιδότοπου (ΚΑΔ 93291901). 18.Διοργάνωση συνεδρίων (ΚΑΔ 823011). 19.Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (ΚΑΔ 900219). 20.Πώληση εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιών (ΚΑΔ 52212904). 21.Πώληση εισιτηρίων αστικών χαρσαίων συγκοινωνιών γενικώς (ΚΑΔ 52212903).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Κύρια
10201000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
3211000 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ Δευτερεύουσα
3212000 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
3212300 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
3212301 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ Δευτερεύουσα
3212302 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ Δευτερεύουσα
46381012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46381013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
47231510 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47231511 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση