Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELMO CITY ANONYMI ETAIREIA


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800798700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141250701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2021
  • ACTIVE 

NOWASTE SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801477742
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157655801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2020
  • ACTIVE 

CHRISTINA KARALI TOU NIKOLAOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 113658207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147192001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2018
  • ACTIVE 

GH CONSTRUCTlONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800904826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144590501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2017
  • ACTIVE 

UTC TEAM TECHNIKI P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800902187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144526901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2017
  • ACTIVE 

KERGON TECHNIKI - EMPORIKI SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800821989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142123501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2017
  • ACTIVE 

THALLOS TECHNICAL - CONSTRUCTIONS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800803702
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141420601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-02-2017
  • ACTIVE 

WORX DIACHEIRISI METALLIKON KATASKEUON MONOPROSOPI TECHNIKI ETAIREIA PERIORISMENIS EUTHYNIS


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE LTD
Α.Φ.Μ 998006812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9650801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2010
  • ACTIVE 

KONSTANTINOS KARALIS TOU NIKOLAOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 103799045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116832701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2004
  • ACTIVE 

CHRISTOS ASONITIS TOU SRYRIDONOS


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 076386246
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118630301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2004
  • ACTIVE 

Σύνδεση