Βρέθηκαν 68 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801685008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161456101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801341863
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154751501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 131436502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154788101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΕΙΝ ΒΗΡΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801211208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151833101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139123669
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149807301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119697938
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152081701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801028499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147309001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KADE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800961300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145808401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045665865
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44075107000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση