Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998191670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8471101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΧΡΗΣΤΟΥ - Α. ΣΠΥΡΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801102305
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149141201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΝΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800672494
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135157001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106449721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8605201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998937655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6606301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-11-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999841434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4607001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 095367575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 529801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094048100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 291801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-1975
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση