Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126499856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153857501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΑΡΧΟΣ ΡΕΜΠΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123704709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144542201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AIRTECO IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800854498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143074701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038113257
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141736701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUILDING FACILITY SERVICES ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800570625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129838001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORION HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800566220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129645401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΤΖΑΝΕΣ Μ. ΒΑΡΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800364983
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118496401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση