Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α. ΜΙΜΙΚΟΣ ΠΡΙΣΜΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802086403
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169658601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

E.BI.KAT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801980697
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167513501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLOW FOUNTAINS I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801441444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156907801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΟΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079771965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146067201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107572456
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123827801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800428910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121968001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXPO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998764440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7046801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

SPRING TO WINTER ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998011281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8616901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕXPO ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095031000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8016401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση