Βρέθηκαν 191 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TRINITY PROPERTY MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802033680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168566201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FUTURIST LAB Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802024081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168358901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OX2 GREEN DEVELOPMENT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801856987
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164654101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΙΧΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801465085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157426401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΑΛΙΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801464979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157424901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801519830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158401801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ESCO PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801819943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163955501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OX2 GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801793394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163434401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELIO P ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801758214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162788601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση