Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ELEVEN FACILITY AND SUPPORT SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801631762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHIOS ENERGY SMART APPLICATIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801487053
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157820301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN ARMONY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801308067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154047001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECOSTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997149376
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147703801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOTMAN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800876116
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143691001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΜΗΣΗ - Μ.Τ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800784222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140824801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127770280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157484301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση