7 records among the Cash Informed companies - members of the Chamber


Analysis by Profession
Analysis by Legal Type

Analysis by Region

TEKHULL NAYPIGOEPISKEYASTIKI TECHNIKI P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801297651
Gemi Number 153808101000 ↗
Foundation Date 03-02-2020
  • ACTIVE 

NAYTEKA NAYPIGOEPISKEΥASTIKI P.C.


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 801168527
Gemi Number 150671201000 ↗
Foundation Date 30-05-2019
  • ACTIVE 

DNET EMPORIKI IKE


Legal Type PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Tax Number 800539996
Gemi Number 128399601000 ↗
Foundation Date 19-12-2013
  • ACTIVE 

YIOI KONSTANTINOU XASKOU KAI SIA E.E.


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 800359499
Gemi Number 118260901000 ↗
Foundation Date 05-11-2011
  • ACTIVE 

SIDIROSKRAP COMMERCIAL LIMITED LIABILITY COMPANY


Legal Type LTD (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Tax Number 999965399
Gemi Number 4901501000 ↗
Foundation Date 01-10-2002
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

RIAK ANONYMOS EMPORIKI–KATASKEUASTIKI–KTIMATIKI–TECHNIKI ETAIRIA


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 999640218
Gemi Number 4899201000 ↗
Foundation Date 17-04-2002
  • ACTIVE 

Login