Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIEMENS MOBILITY GMBH GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996898212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147098401001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTELERGON ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800482465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124833301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HITACHI RAIL STS S.p.A. Greek Branch


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998771952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124550301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 99361421
Ημερομηνία Σύστασης 23-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94207780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000408501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-12-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094149722
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6556101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-08-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση