Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INFRASTRUCTUREWAY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802102296
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169984001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LSCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800816709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141948001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800637363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133403101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THITA-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800510106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126444401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IREON ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800508934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126405401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999682455
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122250801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ & ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999961813
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4579901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση