Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801171439
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150749201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVOLVE ENGINEERING PROJECTS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801048580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147828701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΙΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800420623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095330000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 50700544000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ - Γ. ΚΡΟΥΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999853678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7040301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094460041
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122389101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση