Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

W SOLAR INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801484420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157770201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUN YIELD HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801414699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156323101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUILDING FACILITY SERVICES ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800570625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129838001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-04-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΟΥΕΡ ΣΑΜΠ ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800357365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118134301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998396569
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9506801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση