Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801704389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161825701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG - Υποκατάστημα Ελλάδος


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 996763679
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156991501001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SUN YIELD HELLAS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801414699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156323101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC POWER & GRID ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801161077
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150495001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800383475
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119408501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800383487
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119408601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 800383499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119408701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΡΕΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800383463
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119396501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση