Βρέθηκαν 35 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FLUOR GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801827304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164088601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2022
  • ACTIVE 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801656399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160941201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ACTIVE 

ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. - ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Γ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801620380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160273001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2021
  • ACTIVE 

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ACTIVE 

ITHACON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801362637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155174401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2020
  • ACTIVE 

SUNCONNECT Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. 1


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801347020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154842701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2020
  • ACTIVE 

GREEN ARMONY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801308067
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154047001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2020
  • ACTIVE 

DML ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801198810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151565901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2019
  • ACTIVE 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GOOD ENERGY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ENERGY SOCIETY
Α.Φ.Μ 997566565
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149862801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2019
  • ACTIVE 

SPARK SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801118339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149518501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2019
  • ACTIVE 

Σύνδεση