Βρέθηκαν 88 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996642464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165383001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RODA SPA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996690740
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161590001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CORDIA A.E. - LABOLAGET FACILITY MANAGEMENT A.E.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996771970
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159064501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELECTRO.AGG ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801514164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158299801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENANCE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801506871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158163601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΣΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801478879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157676501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801458499
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157300701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IRISFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801450293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157109101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση