Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENANCE


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801506871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158163601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ACTIVE 

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ACTIVE 

GB ENERGY CONSTRUCTIONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801344700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154799701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2020
  • ACTIVE 

ESTIASI GROUP Single Member P.C


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801329770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154531701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2020
  • ACTIVE 

KARAMPELAS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801316264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154242501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-2020
  • ACTIVE 

YDROEMPORIKI LIMITED LIABILITY COMPANY


Νομική Μορφή LTD (LIMITED LIABILITY COMPANY)
Α.Φ.Μ 801063594
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148224601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2018
  • ACTIVE 

NIKO VENETI TOY RUSTEM


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 114852862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144978701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2018
  • ACTIVE 

MOUSTAFERIS CONTROL SYSTEMS COMMERCIAL SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998656870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7409801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2017
  • ACTIVE 

E.T.E.D.Y.K.K. SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800840783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142680701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2017
  • ACTIVE 

ESC ENERGY SERVICES COMPANY


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800636667
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133361301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2015
  • ACTIVE 

Σύνδεση