Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801508391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158191101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW ONE ΜΟΤΟMS & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801496848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157992601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΕΡΓΚΙ ΓΡΑΜΟΖΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105154080
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150386101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΟΖΕΚΙ ΤΟΥ ΠΕΛΛΟΥΜΠ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165998734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150043901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042542210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149388601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KLZ INTER ERGON Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801055698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148007701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MOHANAD HORYTANI TOY AHMAD


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147744622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146867101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800870972
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143521701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση