Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NEW ONE ΜΟΤΟMS & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801496848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157992601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128603174
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152761901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137617717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149908801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEREZA BREGU TOY POL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 121118184
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146581601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 140248076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146513501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EDUART MALO TOY LUAN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109840360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139199101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΟΔΑΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 095375237
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 595701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Π. ΤΣΑΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800408566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120750701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση