Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ILIAS MPOKOUZIS TOU DIMITRIOU


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101459657
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161045801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IPS31 SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801508170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158188401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IFIGENEIA DAMALOU TOU MARIOU


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064198674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158652901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAN SUPPLIES P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801287922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153582501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SP MOTORS A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PAPADOPOULOS TIRES PRIVATE CAPITAL COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998816937
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7471601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IOULIA TSOUMAKI TOU EMMANOUIL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115941414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124638001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KIMON PLAKONOURIS AND CO EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800380971
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119293401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CHANIADAKIS BROS S.A.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094354047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1253601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση