Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ILIAS MPOKOUZIS TOU DIMITRIOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 101459657
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161045801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ACTIVE 

IPS31 SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801508170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158188401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2021
  • ACTIVE 

IFIGENEIA DAMALOU TOU MARIOU


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 064198674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158652901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2020
  • ACTIVE 

CAN SUPPLIES P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801287922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153582501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ACTIVE 

SP MOTORS A.E.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ACTIVE 

PAPADOPOULOS TIRES PRIVATE CAPITAL COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 998816937
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7471601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2019
  • ACTIVE 

R BROS P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ACTIVE 

IOULIA TSOUMAKI TOU EMMANOUIL


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 115941414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124638001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2013
  • ACTIVE 

KIMON PLAKONOURIS AND CO EE


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 800380971
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119293401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2012
  • ACTIVE 

CHANIADAKIS BROS S.A.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 094354047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1253601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-1992
  • ACTIVE 

Σύνδεση