Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053593540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152726701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118618886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144540001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 172000840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149208701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΙΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075143908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147297801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

V STAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800909846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144705701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση