Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAKRA ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801867812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΙΝΕΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801476118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157623201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΝΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044639862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801176620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150881801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

SOUTH MOTORS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800852550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143022701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΟΥΜΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115941414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124638001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΟΥΝΤΖΗΣ Π. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094510478
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129490901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-04-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRISTINA POPOVA ΤΟΥ VASILI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159114283
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152598801000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση