Βρέθηκαν 73 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΛΙΑΪ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802090060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169731901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΟΚΟΒΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801998652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167890901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095565229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 863701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΒΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801993590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167777301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTOMECH SERVICES AND RENTALS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801891098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165267301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΑΠΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106582292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164818301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 037632569
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155916401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΙΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 134494283
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154487201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132656822
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153502301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση