Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046747082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152133501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144580261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123784101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064401066
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8528601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 124430095
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8428601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΑΡΜΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999056339
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6924301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-05-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΕΦ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099541630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3949501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082121107
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 215801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΡΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035858460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144510801000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση