Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126083771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156008601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165983597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152635901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046747082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152133501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 053519014
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151340801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139284902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149605701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046887957
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148035101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΟΡΙΝΤΕΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800984232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146305701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ MP HELLAS MON ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800914008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144794001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΗΝΟΔΩΡΑ ΖΕΜΠΙΛΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109453033
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128002501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση