Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Θ. ΡΗΓΟΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 081062117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 82301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΛΤΑ ΜΟΤΟΡΣ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801795603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163479401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126083771
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156008601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046887957
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148035101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997939767
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9183701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΕΠΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 024172719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8661201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076369410
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7940601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση