Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MOTOHALL Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802369821
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175154701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801429719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156637701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801189314
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151378901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084122867
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2471001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 033895391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1331901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση