Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801481000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157708201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΕΙΝ ΒΗΡΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801211208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151833101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOUTH MED TRADE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801148239
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150207601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GGC Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800887630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144047201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΚΕΡ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999114593
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6384201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068184267
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146485501000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση