Βρέθηκαν 52 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 118606814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162683501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165714430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162896901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DETRA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801268700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153122601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BREEZECOLLECTIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801145888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150154001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΖΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082419888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 11820001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FRELCHEM ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801084516
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148708201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800999800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146658901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΑΡΧΟΣ ΡΕΜΠΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123704709
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144542201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση