Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 095565229
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 863701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2022
  • ACTIVE 

ΖΩΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801950748
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166888801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2022
  • ACTIVE 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 165714430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162896901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2022
  • ACTIVE 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΠΗΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 042179323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152958501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2019
  • ACTIVE 

RENELUX COMMODITIES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801070040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148384801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2018
  • ACTIVE 

DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE LTD
Α.Φ.Μ 800638882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133483801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2015
  • ACTIVE 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 031346843
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113190401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2011
  • ACTIVE 

Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή GENERAL PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 997751250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123021001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2010
  • ACTIVE 
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 
  • ACTIVE  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση