Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ECO3 ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801737869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162435301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΜ Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Επικοινωνίας Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801043000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147675001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NUPRINT Α.Ε. Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099054550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3370101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154493660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125643701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094286396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 707001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση