Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MITRACOM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802111730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170180807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 109360547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 64732403000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΛΑΣΤΙΜΕΚ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800934900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145281101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ORION TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800826309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142251901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038022950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2723701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

RESINEX HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094141435
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 370501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Σ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 091208143
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 63601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 094019720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 256701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-1965
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση