Βρέθηκαν 36 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ASPIRE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801991560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167732601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MANXPER ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801691482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161583101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CITIZEN CARE SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801337200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154669501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIANO CELA ΤΟΥ BILBIL


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154655283
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152316701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Διάδρασις - Λαδάς Ι. & Σια Ι.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998805401
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6814801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ED EXTEND ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801081796
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148644401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KADE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800961300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145808401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ITACC SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800854996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143089201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση