Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MAKRA ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801867812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΛΟΜΠΙΣΜΑΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801491552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157901301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΝΤΕΝ ΕΡΜΕΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801427806
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156595301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΕΝΤΕΝ 2020 ΕΡΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801377208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155506501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HITACHI ENERGY ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801151987
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150287101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INDAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801100127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149086501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PVK INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800893186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144308301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800875758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143680001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LOCATION A PROPERTIES ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800705801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137578201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BRIGHT TELECOM TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800678197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135458301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση